Podmínky užívání

1            Obecné podmínky

1.1           Informace uveřejněné na portále SmartBuy nemohou být použity za účelem vymáhání, mají pouze informativní charakter, SmartBuy nezodpovídá za jejich pravdivost, přesnost, či úplnost.

1.2           Firmy participující na portále SmartBuy jsou povinny uvádět pouze pravdivé údaje o uveřejňovaných produktech, případně jejich dostupném množství a doby jejich dostupnosti.

1.3           Každá firma registrovaná na www.smartbuy.cz je manuálně aktivována za účelem ověření totožnosti firemního uživatele a jeho spojitosti s uvedenou firmou.

1.4           Provozovatel portálu SmartBuy si vyhrazuje právo neaktivovat firemní účet jakémukoliv subjektu, bez uvedení důvodu.

1.5           Provozovatel portálu SmartBuy si vyhrazuje právo kontaktovat registrované uživatele skrze e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

1.6           Provozovatel portálu SmartBuy si vyhrazuje právo upravovat neúplné nebo mylné informace u inzerovaných produktů.

 

2           Práva a povinnosti uživatelů

2.1           Uživatel portálu SmartBuy (dále jen uživatel), má právo využívat portál pro zjišťování aktuálních slev pro dané dny.

2.2           Uživatel má právo využívat funkcí portálu, např. sledování produktů.

2.3           Uživatel registrací na portále SmartBuy souhlasí s podmínkami jednotlivých soutěží pořádaných tímto portálem, registrace na portále SmartBuy je jednou z podmínek účasti v soutěžích.

2.4           Uživatel má povinnost respektovat případné technické problémy portálu SmartBuy.

2.5           Uživatel má povinnost čestného chování v rámci soutěží, např. nebude používat roboty, skripty a nástroje podobného charakteru.

2.6           Informace uveřejněné na SmartBuy nemohou být použity za účelem vymáhání slev.

 

3            Práva a povinnosti inzerujících firem

3.1           Inzerující společnosti (dále jen inzerující) mají právo na portále uveřejňovat své produkty, především ve slevě.

3.2           Inzerující mají povinnost uvádět pouze pravdivé informace. V případě uvedení klamavých informací má provozovatel právo zablokovat tento účet. Zejména se jedná o uvádění nepravdivé původní ceny,   nicméně ne výlučně.                 

3.3           Inzerující mají povinnost respektovat případné technické problémy portálu SmartBuy.

3.4           Registrací na portálu SmartBuy inzerující firma prohlašuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

3.5           Inzerující firmy mají povinnost dodržovat zákony, zejména zákon o ochraně autorských práv, registrací na portále prohlašují, že jsou vlastníky autorských práv k těmto fotografiím.

4            Závěrečná ustanovení

4.1         Tým SmartBuy si vyhrazuje právo kdykoliv upravovat a doplňovat podmínky užívání, které bude uveřejňovat na portálu www.smartbuy.cz.

 

Podmínky užívání jsou platné a účinné od 1.5.2013