Soutěž

Soutěžní podmínky na SmartBuy.cz:

 

I.    Organizátor

Portál SmartBuy.cz vyhlašuje soutěž o ceny 1x iPad 3 16GB 4G, 2x Kávovar Dolce Gusto a 3x Výrobník nápojů SodaStream.

 

II. Princip soutěže

Soutěžící se zaregistruje na portále SmartBuy.cz a stane se fanouškem portálu SmartBuy.cz na Facebooku. Od této chvíle je ve slosování o 2x SodaStream. Dále pomocí doporučovacího odkazu ve svém uživatelském účtu na portále SmartBuy.cz má soutěžící možnost zvát další uživatele, za každého uživatele, který se registuje na SmartBuy přes uvedený odkaz a stane se fanouškem SmartBuy.cz na Facebooku, obdrží 1 bod. Celkový počet bodů ke konci soutěžního období určí pořadí soutěžících. Soutěžící s nejvyšším počtem bodů získá iPad 3 16GB 4G, druhým nejvyšším kávovar Dolce Gusto a třetím nejvyšším výrobník nápojů SodaStream. Jeden ze soutěžících, který svou registrací udělil bod výherci iPadu, vyhraje kávovar Dolce Gusto.

III. Obecné podmínky soutěže

1)   Registrace na portále www.SmartBuy.cz

2)   Like portálu Smartbuy na Facebooku - https://www.facebook.com/SmartBuy.cz

3)   Sbírání bodů pro získání 1x iPadu, 1x kávovaru Dolce Gusto a 1x SodaStream, viz odstavec II., samotná registrace na portále + like pro výhru SodaStreamu, udělení bodu vítězi iPadu pro možnost výhry Dolce Gusto.

4)   Registrovaní uživatelé musí být skutečnými osobami, e-mail účet uvedený u účtu na SmartBuy.cz se musí shodovat s e-mailovým účtem daného uživatele na jeho Facebookovém účtu za účelem ověření totožnosti a skutečnosti soutěžících.

5)   Fiktivní, smyšlené a neexistující osoby budou ze soutěže nekompromisně vyřazeny a jejich body nebudou započítány.

 

IV. Způsob určení výher a jejich předání

1)   Soutěžící, který bude mít na konci soutěžního období 1. nejvyšší počet bodů, obdrží  iPad 3.

2)    Soutěžící, který bude mít na konci soutěžního období 2. nejvyšší počet bodů, obdrží kávovar Dolce Gusto.

3)    Soutěžící, který bude mít na konci soutěžního období 3. nejvyšší počet bodů, obdrží výrobník nápojů SodaStream.

4)   Z uživatelů, kteří svou registrací přes doporučující odkaz dali bod hlavnímu výherci (výherce iPadu), bude náhodným výběrem zvolen jeden uživatel, který obdrží kávovar Dolce Gusto.

5)   Ze všech uživatelů, kteří se v době od vyhlášení soutěže do konce soutěžního období zaregistrují na portále SmartBuy a budou fanoušky portálu SmartBuy na Facebooku, budou náhodně zvoleni 2 soutěžící, kteří obdrží každý 1 SodaStream.

6)   Výherci budou po skončení soutěžního období kontaktování organizátorem na uvedený email a výhra jim bude zaslána na poštovní adresu.

 

V. Doba trvání soutěže

Soutěž začíná dnem 17.7.2013 a trvá do 20.12.2013.  

Pokud nebude k 20.12.2013 dosaženo hranice 3.000 fanoušků na sociální síti Facebook, pokračuje soutěž až do tohoto limitu.

Výherce iPadu musí nasbírat alespoň 200 bodů. Pokud ke 20.12.2013 nebude u soutěžícího na prvním místě dosaženo tohoto limitu, pokračuje soutěž až do jeho dosažení.

 

VI. Práva a povinnosti soutěžících

Soutěžící je povinen po obdržení výhry zaslat svou fotografii spolu s výhrou organizátorovi soutěže.

Je zakázáno používat jakýchkoliv nečestných praktik pro zvyšování svého bodového stavu, při jakémkoliv náznaku podvádění bude uživatelský účet nekompromisně smazán.

Soutěžící mají povinnost respektovat případné výpadky portálu SmartBuy.cz. Technické problémy portálu SmartBuy.cz nemohou být podkladem pro vymáhání výhry.
 

VII. Práva a povinnosti organizátora

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu soutěžních podmínek.

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže uživatele, který poruší pravidla soutěže.

Organizátor bude výherce informovat do 14 dnů od skončení soutěžního období.

Organizátor si vyhrazuje právo na zpracování osobních údajů soutěžících.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook.